Paul Becue: auteur

Auteur

Reeds van in het begin van zijn carrière heeft Paul Becue willen schrijven over de zaken waar hij professioneel mee bezig was. De financiële wereld is niet altijd eenvoudig te begrijpen.

Anno 1989 startte hij een wekelijkse rubriek in De Tijd waarin de evoluties op de geld- en wisselmarkten werden beschreven. Dit was het begin van een omvangrijke reeks publicaties.

01
De referentie in de markt

Onze boeken gelden in de krediet- en borgtochtverzekering als de referentie in de markt. Ook in het buitenland. 

Daar kroop heel veel privé- en vakantietijd in maar we hebben het steeds graag gedaan. Dit gebeurde steeds in volle transparantie naar de werkgever toe. Tegelijkertijd namen we deel aan enkele denktanks, en de publicaties daarrond, met de bedoeling af te tasten waar bepaalde verbeteringen mogelijk waren in de markt. 

Dit stemt overeen met onze visie om de omgeving waarin we werken en leven steeds kritisch te bekijken, ze te analyseren en indien mogelijk te verbeteren door innovatieve voorstellen. Dit moet tot andere bedrijfsprocessen en manieren van werken leiden, waar iedereen beter kan van worden in een wereld die snel verandert en voor belangrijke uitdagingen staten.

Onze focus ligt voornamelijk op het credit management, de financiering en indekking van het betalingsrisico rond het handelskrediet, en daaraan gekoppeld ook het thesauriegebeuren. 

Bekijk hieronder de uitvoerige lijst met publicaties die Paul Becue doorheen de jaren schreef.

Contact opnemen

Vul dit contactformulier in om in contact te komen met Paul Becue. Als u dat liever doet, kunt u Paul bellen op +32 474 26 97 29.

Dank u voor uw interessen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.